KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI SUMBA BARAT
                             NOMOR : 098 / Ma.20.11.601 / PP.00.6 / 05 / 2022
 

TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2021 /2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI SUMBA BARAT
Menimbang:a.bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik, perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang Satuan Pendidikan dalam bentuk Ujian Madrasah;
b.bahwa Ujian Madrasah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan di Madrasah;
c.

 

 

d.

Bahwa berdasarkan hasil rapat dewan guru tentang penetapan kelulusan peserta didik tanggal 26 April 2022.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah Aliyah Sumba Barat tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2021/2022;

Mengingat:1.

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3.

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4.

 

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal  Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851);
5.

 

 

 

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6.Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
7.

 

Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
8.Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
9.

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
10.

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah;
11.

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan  Dasar dan Menengah;
12.

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan  Dasar dan Menengah;
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14.

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013;
 

 

15.

 

16.

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019 tentang Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 752 Tahun 2020 tentang POS Ujian Madrasah Tahun 2021.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor B-298/DJ.I/PP.00/02/2021 tentang Penyelenggaraan Kelulusan dan Kenaikan Kelas di Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid19.

 

Surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 1 tahun 2021  tentang peniadaan ujian Nasional dan ujian Kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran corona virus diserse ( COVID – 19 )

 

 

 

 

 

 

 

 


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH SUMBA BARAT

NOMOR :   098  /Ma.20.11.601/PP.00.6/05/2022

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2021/2022

PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LULUS

PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI SUMBA BARAT

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

No.NamaNISNISN
1ABDI MUJIB BURAHMAN ALIMAN1311531200011900010037612100
2AHMAS DWY ASLY CHAYARINE1311531200011900020038787995
3ANGGITA SAPUTRI1311531200011900030037506771
4AQILLAH SYUKUR1311531200011900040056819432
5ARTIKA SARI DEVI1311531200011900050046834339
6ASTI BONISARI1311531200011900060041727271
7ATTA AMBU1311531200011900070026805031
8DELANO YUSUF ISHAK1311531200011900080038338625
9EMA PUTRI ANANDA1311531200011900090023104911
10ERIN KINANTI M. ERWIN1311531200011900100045427486
11FARISKA PURWANTI SUKMA1311531200011900110043950575
12HANIFAH1311531200011900120046202444
13HARYANI1311531200011900130023625829
14IIN HIQMATHUL RISQI1311531200011900140047189497
15KHOFIFAH RAFIKA DWI NANDA1311531200011900150047344136
16NABILA AYU NILAM SARI1311531200011900163047427040
17RATNA SARI1311531200011900170039173286
18VIKAENZA GOLDLIAN BRIVILLIANY1311531200011900180045200415
19ZAKIAH SALSABILA1311531200011900190043525343
20ABDUL MAJID1311531200011900200047630114
21ABDUL MAJID HUSEN1311531200011900210024366837
22AMIRUDIN MAUDOPONG1311531200011900220043025239
23ARDIYANSYAH1311531200011900230046668301
24DENI YULIO PUTRA1311531200011900880047832261
25EVI MUSTIKA AYU1311531200011900240049075066
26FARHAN HIDAYAT1311531200011900250022399367
27FARIDA RIDWAN1311531200011900260039326550
28FEBI FEBRIANI1311531200011900270041926020
29FITRAH FAUZY HARI SANDY1311531200011900280029448518
30INDAH WAHYUNINGSIH1311531200011900290045292377
31INEKE IRYANI STORY1311531200011900300041024852
32IRHAM MAULANA1311531200011900310048351705
33IVAN FADILLAH ABDILLAH1311531200011900320046063322
34IWAN SETIAWAN1311531200011900330045953418
35JABARAHMAN1311531200011900340044196097
36KARTIKA1311531200011900350051724131
37LU’LUN NABILLAH1311531200011900363043906218
38MABRURY EL HARAMEN1311531200011900370044828957
39MOH. GILANG RAMADHAN UMBU MANJA1311531200011900890012989589
40NAYLLA1311531200011900380040655989
41NOVA ARYANTO1311531200011900393030245770
42NURHAYATI NELA SARI1311531200011900400041644520
43PUPUT APRILIA1311531200011900410049891035
44PUTRI CITRA LESTARI1311531200011900420038645093
45REZA MAHENDRA1311531200011900430042288775
46ROSLAN ALI WAHAB1311531200011900440039092275
47SITI FATIMA1311531200011900450049791018
48SUPRIADIN1311531200011900460038332516
49WAHYUDIN1311531200011900473039938303
50YAYANG INSINTIA ABAS1311531200011900480045343989
51YENI RAHMAN1311531200011900490032607023
52ABDUL RIZAL1311531200011900500031624830
53ACHDIAT ADI PUTRA1311531200011900513044950177
54ADE PUTRA1311531200011900520035989085
55AFIFAH ABDURAHMAN1311531200011900530047354212
56FATMAWATI1311531200011900540034048570
57FIRA YUNIAR1311531200011900550029660557
58HAVID ABDUL KADIR1311531200011900560042925138
59MARIAM MUHAMMAD ATAGASSU1311531200011900580028244452
60MUHAJRI BILLA1311531200011900590023262724
61MUHAMMAD DAUD KAHAR1311531200011900600032248315
62MUHAMMAD FEBRIANTO1311531200011900610027283934
63NABILA SYAFITRI1311531200011900620045857940
64NURUL EKA FAJRIAH RAHMAWATI YUSUF1311531200011900633036071616
65NURUL SAFITRI YASIN1311531200011900640042406256
66PUA LAPU1311531200011900650041349671
67SITI RAHMAWATI HUSEN1311531200011900660039238938

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY